Studiecirklar 2016

Följande studiecirklar är ett samarbete mellan Skövde naturskyddsförening och Studiefrämjandet

Ut i naturen, våren 2016

Naturutflykter i olika naturområden i Skövdes närhet. Vi ser på den biologiska mångfalden i dess olika former, växter, fåglar, mossor, lavar, insekter m.fl. och sätter i dem i ett ekologiskt samband med ekosystemtjänster. Vistelse i naturen är hälsobefrämjande. Inga krav på förkunskaper. Vi startar 160425 kl 18.30 på Billingehovs parkering, sedan går vi ut varje torsdag under maj och juni. Studiecirkeln genomförs i samarbete med Studiefrämjandet. Ta gärna med vänner och bekanta för att öka naturkunskaperna i vackra miljöer.

Ledare Ingvar Fredriksson, 500-435541 eller ingvar.fredriksson@telia.com

 

Botanikkurs för daglediga, våren 2016.

Ungefär varannan vecka går vi ut i Billingens natur och lär oss växter samtidigt som vi inventerar Billingens flora. Vi startar i slutet av april om våren varit varm annars någon vecka senare.

Vi startar vid 10-tiden och håller på 2-3 timmar varje gång.

Veckodag bestäms efter deltagarnas önskemål.

Ledare Kurt-Anders Johansson. Anmälan till johansson.kurt-anders@telia.com eller 070-630 17 36