Hökaberg

Hökaberg

Slåtter på Hökaberg

Hökaberg, som ligger i Istrum, Skara Kommun, i närheten av Flämsjön, är Skövde Naturskyddsförenings egna marker, som föreningen fick ärva av Åke Hedlund. Markerna består av skog, hagar och vackra ängar.