Äng istället för gräsmatta – varför?

Här nedan kan ni läsa mer om varför en äng kan vara så mycket bättre än alla tusentals kvadratmeter gräsmattor som klipps på våra allmänna ytor. Vi länkar till artiklar och radioinslag som tar upp ämnet och som belyser detta utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Nedan finner du även en handbok i hur man praktiskt kan gå tillväga för att skapa alternativ till gräsmattan. Klicka på rubriken för att komma till artikeln/radioinslaget.

Artiklar:

Natursidan. Äng bättre än gräsmatta för klimat och biologisk mångfald. 30 oktober 2018.

Maria Ignatieva & Marcus Hedblom. An alternative urban green carpet. Science 12 oktober 2018.

Radio:

Sveriges Radio. Varför lever vi på gräsmattornas planet? 2017-07-28. Inslaget är 7min och 50 sek långt. 

Pågående projekt om gräsmattan och vårt förhållande till den:

SLU. Lawn as Ecological and Cultural Phenomenon: Search for sustainable lawns in Sweden. 2018-10-25

Alternativ till gräsmatta – praktiska tillvägagångssätt:

Maria Ignatieva. EN HANDBOK ALTERNATIV TILL GRÄSMATTA I SVERIGE FRÅN TEORI TILL PRAKTIK. SLU 2017  

 

Den artrika ängen. Foto: Sofia Berg