Samarbeten

Skövde Naturskyddsförening samarbetar med:

– Skövde Fågelklubb

Västgötabergens svampklubb

Skaraborgs naturskyddsförening

Västkuststiftelsen

Studiefrämjandet   

 

BioGov      

Vi deltar nu i det EU-finansierade internationella projektet BioGov, som i Sverige leds av länsstyrelsen i Västra Götaland. Projektet syftar till att utveckla samarbetsformer över hur flera intressenter/brukare/användare i ett landskap kan samarbeta för att gynna naturvärden och skapa förutsättningar för ett levande landskap där människor kan leva och verka och där biologisk mångfald har en given plats.

Läs mer om detta projekt här på dess hemsida:

BioGov