Verksamhetsplan

Föreningen har en bred verksamhet som kretsar kring natur, miljö och klimat. Våra olika aktiviteter och styrelsearbetet utgår från en verksamhetsplan som årligen uppdateras och antas vid årsmötet.

Verksamhetsplan 2023