Höstvandring i ett kamelandskap – lör 23 sep

Vi vandrar i ett kuperat och spännande landskap. Med start vid Varnhems klosterkyrka tar vi oss västerut genom dödisgropar och på åsryggar. En badsjö finns längs vägen om vädret är det rätta. Ca 5 km vandring. Ta med fika.

Guide: Siv Hallnemo (070-262 31 39)

Anmälan till Siv senast 22 sept

Varmt välkomna!

Week of action, klimatgruppen i SLA

Hög tid att agera för klimatet – Week of action, var rubriken på en insändare i måndagens SLA undertecknad av Naturskyddsföreningen, klimatgruppen i Skövde. V 38 vill över hundra gräsrotsrörelser och organisationer i Sverige uppmärksamma vikten av social och klimaträttvisa för att en framtid ska vara möjlig för kommande generationer och att det är bråttom att agera.
Artikeln byggde på de prioriterade utvecklingsmål som antogs av kommunfullmäktige i februari. Målen visar på ambitioner att nå målen enligt Parisavtalet men det vi saknar är konkreta åtgärder som gör det möjligt att uppfylla dem. Exempelvis ligger Skövde kommun på plats 222 av 290 när det gäller minskning av koldioxidutsläpp sedan 2015. Kommunen har haft en årlig minskning med i genomsnitt 1,3 % och med en liknande minskning når vi inte målen förrän efter 2060.
Vi påpekar också att förutom  åtgärder behövs mod och en tydlighet från kommunen att visa att även livsstilsförändringar behövs för en förändring mot planetens återhämtande.
Gå gärna in och läs om de aktiviteter som anordnas av Week of action och grupper/organisationer som stöttar aktionen. Även Klimatkollen.se är intressant läsning.

Pipistrellkväll 25 aug

Efter regnet igår blev det en fin och stilla kväll vid Paradissjön. Vi var sex personer som tog del av fladdermusexpert Petter Bohmans kunskaper och fick lära oss massor om dessa nattlevande djur – visste du till exempel att de är anatomiskt ganska lika oss människor, med lika många fingrar, tår, bröstvårtor och till och med tänder? Med hjälp av särskilda lätesdetektorer fick vi höra minst fyra olika arter: dvärgpipistrell, vattenfladdermus, nordfladdermus och större brunfladdermus. De första två kunde vi även se i pannlampans sken.

Fortsätt hjälpa Sveriges vilda bin med insatser i din trädgård – det ger resultat!

En tredjedel av Sveriges vilda bin är hotade. Därför har Naturskyddsföreningen sedan 2018 kampanjat för vilda bin genom att bland annat uppmuntra privatpersoner att sätta upp bihotell i trädgården, plantera bivänliga blommande ekologiska växter, eller sluta klippa en del av gräsmattan för att anlägga en äng. Nu visar flera studier att insatserna har gett resultat och att det är värt att fortsätta hjälpa bina.

Utan binas pollinering kan inte naturen blomstra. De är även viktiga för vår matproduktion, ungefär en tredjedel av all mat som produceras är till någon del beroende av insektspollinering och därför är det problematiskt att en tredjedel av Sveriges biarter är rödlistade.

Mindre åtgärder i din trädgård gör stor skillnad och nu visar flera studier att insatserna gett resultat för bina; fler bin över tid har observerats och en mer blommande trädgård. Bäst resultat har uppnåtts bland de som anlagt en äng med ett större antal blommande växtarter. Datan baseras på enkätsvar från de som gjort åtgärder i sin trädgård via Naturskyddsföreningens kampanj tidigare. Naturvårdsverket har också kunnat visa att insatser på andra platser gett resultat.

Vi hoppas att detta ger fler motivation att hjälpa Sveriges bin ytterligare. Det är viktigt att inte ge upp efter något år eftersom åtgärderna blir bättre över tid. Var med och stärk den biologiska mångfalden och få en vackrare trädgård på köpet!

Långhornsbi

Rapport från bioblitzen

Bioblitzen på Hökaberg den 17-18 juni samlade en skara på drygt femton entusiaster, ivriga att utforska naturens mångfald. Vädermässigt blev det väl inte riktigt som planerat. De närmaste veckorna inför evenemanget hade varit väldigt varma och torra, och visst var det torrt i markerna, såpass att det inte fanns något vatten att håva i. I början av natten drog det så in en förvisso efterlängtad regnfront, som gjorde att nattlysningen blev kortare än planerat och att hela söndagsprogrammet ställdes in.

Trots detta noterades inte mindre än 492 olika arter under bioblitzen – 212 insekter, 161 växter, 42 fåglar och lite annat. Många arter var nya för lokalen och drygt 40 hade inte tidigare rapporterats från Skara kommun. Särskilt roligt var fynden av de rödlistade arterna humlerotfjäril (NT), tornseglare (EN), stare (VU), grönfink (EN), nordfladdermus (NT), ängsnattviol (NT), backstarr (NT), vanlig backsippa (VU) och svinrot (NT).

Vandring i Bäckedalens NR – tis 16 maj

Vi tar en titt på det nybildade naturreservatet Bäckedalen. Här finns bland annat äldre lövskog och en betesmark som under lång tid stått obetad och vuxit igen men nu håller på att öppnas upp igen. Kanske får vi se några vildbin i de sandiga delarna av reservatet.

Vi går också en sväng till grannreservatet, Högsböla ängar.

Välkommen och ta gärna med fika!

Samling kl 18:00 vid parkeringen till Bäckedalens NR, vid sandtaget söder om Timmersdala. Koordinater till samlingsplatsen (WGS-84) 58.517095, 13.758013
Vid frågor kontakta Jonas Andersson, tel 070-509 86 25

Bivarg, en av invånarna i det gamla sandtaget

Naturskyddsföreningen på Billingeveckan 13 maj

Skövde Naturskyddsförening var i helgen med och träffade allmänheten på Billingeveckan. Vårt bord var välbesökt av många intresserade som provsmakade nässelpesto och kirskålscreme. Vi pratade också om bin, naturböcker, hållbar städning och delade ut årsprogrammen för Skövde. Vi hoppas att vi inspirerade några att bli medlemmar i Naturskyddsföreningen och att följa med på några av våra kommande aktiviteter!

Ut och snoka i Billingens branter – ons 10 maj

Följ med på familjevandring vid vårt fantastiska berg Billingen!

Vi vandrar upp genom Rhododendrondalen och lämnar sedan stigarna för att ta oss upp i rasbranten. Där följer vi djurstigar nedanför det mäktiga diabaslagret. Vi stannar förstås och tittar på de växter och djur vi möter.

Vad behövs? Rejäla skor, oömma kläder, lite fika. Uppför branten krävs det lite ork och inte alltför korta ben. Välkomna!

Samling kl 18:00 vid parkeringen nedanför slalombacken.
Vid frågor kontakta Jon Liljebäck, tel 073-554 40 84

Rapport från Lycke-Lilla Höjen 6 maj

Det blev en fantastisk vårvandring i Lycke-Lilla Höjens naturreservat med vår guide Peter Nilsson Stofkoper. Bland vårblommorna ståtade gullvivor och lundbräsma, och även knölsmörblomma där vi kollade in och kände på knölen vid rotbasen. Vi undersökte de olika trädslag som finns i reservatet, bland annat lind, oxel och ask där en hel del av träden har hamlats och sköts så än idag. Vi tittade också på hur det speciella kamélandskapet har blivit till.