Vandring i Bäckedalens NR – tis 16 maj

Vi tar en titt på det nybildade naturreservatet Bäckedalen. Här finns bland annat äldre lövskog och en betesmark som under lång tid stått obetad och vuxit igen men nu håller på att öppnas upp igen. Kanske får vi se några vildbin i de sandiga delarna av reservatet.

Vi går också en sväng till grannreservatet, Högsböla ängar.

Välkommen och ta gärna med fika!

Samling kl 18:00 vid parkeringen till Bäckedalens NR, vid sandtaget söder om Timmersdala. Koordinater till samlingsplatsen (WGS-84) 58.517095, 13.758013
Vid frågor kontakta Jonas Andersson, tel 070-509 86 25

Bivarg, en av invånarna i det gamla sandtaget

Naturskyddsföreningen på Billingeveckan 13 maj

Skövde Naturskyddsförening var i helgen med och träffade allmänheten på Billingeveckan. Vårt bord var välbesökt av många intresserade som provsmakade nässelpesto och kirskålscreme. Vi pratade också om bin, naturböcker, hållbar städning och delade ut årsprogrammen för Skövde. Vi hoppas att vi inspirerade några att bli medlemmar i Naturskyddsföreningen och att följa med på några av våra kommande aktiviteter!

Ut och snoka i Billingens branter – ons 10 maj

Följ med på familjevandring vid vårt fantastiska berg Billingen!

Vi vandrar upp genom Rhododendrondalen och lämnar sedan stigarna för att ta oss upp i rasbranten. Där följer vi djurstigar nedanför det mäktiga diabaslagret. Vi stannar förstås och tittar på de växter och djur vi möter.

Vad behövs? Rejäla skor, oömma kläder, lite fika. Uppför branten krävs det lite ork och inte alltför korta ben. Välkomna!

Samling kl 18:00 vid parkeringen nedanför slalombacken.
Vid frågor kontakta Jon Liljebäck, tel 073-554 40 84

Rapport från Lycke-Lilla Höjen 6 maj

Det blev en fantastisk vårvandring i Lycke-Lilla Höjens naturreservat med vår guide Peter Nilsson Stofkoper. Bland vårblommorna ståtade gullvivor och lundbräsma, och även knölsmörblomma där vi kollade in och kände på knölen vid rotbasen. Vi undersökte de olika trädslag som finns i reservatet, bland annat lind, oxel och ask där en hel del av träden har hamlats och sköts så än idag. Vi tittade också på hur det speciella kamélandskapet har blivit till.

Vandring i Lycke-Lilla Höjen NR – lör 6 maj

Följ med oss ut bland gullvivor och blommande körsbärsträd, ackompanjerade av en sagolik utsikt.

Vi vandrar runt i det småkuperade landskapet i reservatets centrala del. Efter någon timme tar vi en fikapaus på något lämpligt ställe och beundrar de vackert blommande betesmarkerna runt omkring oss. Vi hoppas pricka in gullvivornas och körsbärsträdens blomning.

Medelsvår vandring, ca 3 km. Ta med fika. Vi ses där!

Samling kl 10:00 på parkeringen vid Lerdala kyrka.
Vid frågor kontakta Peter Nilsson-Stofkoper, tel 070-682 76 78

Rapport från geologivandringen 26 apr

Vi som bor vid foten av Billingen har ständigt mycket att upptäcka. Berggrunden från hundratals miljoner tillbaka ger förutsättningar för många källflöden och en rik flora. I norrläge, som på bilden, trivs mossan på en bergsbrant skapad när det bröts kalksten här vid Käpplunda gruva. Genom ett källflöde får mossan fukt samtidigt som kalk fälls ut i mossan – vi får ett förstenat vattenfall! Nära finns gamla kalkugnar och en skräpmark med tippmassor. Här har det vilda fått plats att vara, med stor biologisk mångfald både av fauna och flora.

Vi tog oss sedan ner mot Havstenasjön genom att följa källflöden – ömsom synliga och ömsom osynliga där de tar en genväg nere i marken. Havstenasjön är en vattenfylld dödisgrop, en närliggande är igenvuxen med mycket sälg. Den är också en fristad för betande vilda djur. Skrattmåskolonin i Havstenasjön underhöll oss och skyddar många andra fågelarter, däribland flera par svarthakedopping.

Centrumnära geologivandring – ons 26 apr

Välkommen på en vandring i Billingens branter där vi beundrar både stenformationerna och de djur och växter som trivs där. Mellan slalombacken och Havstenasjön finns mycket att upptäcka i vårtider. Spår efter istid och stenbrytning, förstenade mossvattenfall och intensivt fågelliv.

Ta med fika och gärna kikare. Väl mött!

Samling kl 18:00 vid parkeringen nedanför slalombacken.
Vid frågor kontakta Siv Hallnemo, tel 070-262 31 39

Skrivelse till kommunstyrelsen

Enligt den Energi- och klimatplan 2021–2030 som Skövde kommun antog år 2021 är en av de bärande delarna att utarbeta en färdplan med konkreta åtgärder. Som ett led i detta framgår också att en referensgrupp ska bildas, bestående av representanter från akademin, näringslivet och civilsamhällets organisationer, för att rekommendera åtgärder och analysera kommunens implementering av planen.

Mer än 18 månader efter att Energi- och klimatplanen klubbades har man ännu inte påbörjat arbetet med dess Färdplan och åtgärder, och någon referensgrupp har inte tillsatts.

Vid kvällens styrelsemöte skrev styrelsen för Skövde Naturskyddsförening under en skrivelse där vi uppmanar kommunstyrelsen att omgående påbörja arbetet med Färdplan och åtgärder och där vi önskar få delta med två representanter i referensgruppen.

 

Cykelfixarkvällen 12 apr

Cykeln har blivit allt viktigare som fordon. Att färdas med cykel är bra för miljö, klimat och hälsa. En cykel ska vara lätt att cykla på och vara trafiksäker. Detta var ämnet för den cykelfixarkväll som Skövde Naturskyddsförening anordnade tillsammans med Team Sportia.

Butikspersonalen berättade att det är viktigt att vårda och utrusta cykeln på rätt sätt. Att hålla kedjan och andra delar rena är viktigt, likaså att belysningen fungerar samt att reflexer finns fram, bak och även på sidan av hjulen. Vi fick också tips på skilda typer av däck samt hur punkteringar bör hanteras. Dubbdäck är det bästa för vintercykling. Cykelhjälmar med olika utformning visades.

Under kvällen berättade trafikingenjör Patrik Gustafsson från Skövde kommun om arbetet med att göra det lättare och trafiksäkrare för cyklister i Skövde kommun. Att cykla i Skövde är ett snabbt sätt att ta sig till jobb, skola eller nöjen. Avstånden är korta och via cykelvägarna tar man sig smidigare genom staden än med bil. Nyligen har kommunen satt upp skyltning med angivelse av hur lång tid det tar att cykla till olika målpunkter. På den nya cykelkartan finns stadens cykelleder markerade.

Erfarenheter av hur det är att cykla i Skövde utbyttes mellan deltagarna i fixarkvällen. Nu är det bara att plocka fram cykeln för utfärder i stan eller på landet eller fortsätta cykla för de som vintercyklar!