Ätbart – flyttad programpunkt

Vi vill förtydliga att programpunkten Ätbart INTE går av stapeln 4 oktober som det står i det tryckta programmet. Denna programpunkt blev tidigarelagd till september och således har vi ingen aktivitet nu på tisdag, utan nästa aktivitet är höstbesöket på Hökaberg söndag 16 oktober.

Arbetsgrupp för klimatet

Vill du också vara med och göra skillnad?

Vi välkomnar alla som vill engagera sig för klimatet till en arbetsgrupp inom Naturskyddsföreningen Skövde.

Naturskyddsföreningen arbetar för att Sveriges utsläpp ska minska till nära noll 2030, i linje med vad som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till högst 1,5 grader, och i linje med det ansvar rika länder har att gå före i klimatomställningen i enlighet med klimatkonventionen.

Utsläppen minskar dock inte tillräckligt snabbt och vi ser det som vår uppgift att öka tempot i hela samhället.

Vi vill bidra till ett fossilfritt, klimatsmart och miljövänligt Skövde.

Du kan maila till Eva Berglund.

Välkommen!

BioBlitz Olleskogen 11-12 juni

Vi anordnar en BioBlitz där vi under ett helt dygn umgås och letar allehanda arter. Alla är välkomna att hjälpa till och man får stanna så länge man vill.

Området som ska inventeras ligger öster om Skultorp, strax söder om Skövde tätort, och utgörs av ett barr- och blandskogsområde med myrar och mindre sjöar vid namn ”Olleskogen”.

Enklast är att parkera vid Sjötorpasjöns badplats. Därefter går man österut längs Klagstorpsvägen mot Fjärilens Förskola. Där kommer även en mindre parkering precis i skogskanten, och vid denna parkering börjar ett elljusspår med breda stigar och gångvägar. Har man väl tagit sig dit kan man ringa någon av kontaktpersonerna för mer detaljerad information kring var inventeringar pågår.

Föreningen står inte för några övernattningsmöjligheter eller faciliteter. Därför är det viktigt att varje deltagare själv planerar för sin vistelse med kläder efter väder, mat och dryck och annat som kan tänkas behövas för en dag i fält. Fästning- och myggsprej samt möjlighet att ta vara på sitt eget skräp är också bra.

Vad gäller inventering av diverse djur och växter kommer vi i år att leta efter kärlväxter, mossor och lavar, svampar, nattfjärilar och andra insekter samt fåglar. Det är fritt att vara med och leta arter från dessa organismgrupper, och om du besitter kunskaper om andra grupper är du självklart välkommen att inventera även dessa.

Du tar själv med den utrustning du vill använda, men det kommer troligen finnas möjlighet att låna kikare och lupp under kortare tid. Även viss lektyr i form av fältflora och annan bestämningslitteratur kommer att finnas till låns.

Kontakpersoner:
Hannes Byström 072-312 31 79
Kurt-Anders Johansson 070-630 17 36
Börje Fagerlind 070-894 69 86

Kanske hittar vi en sjöflickslända som denna?

Kallelse till årsmöte 2022

Välkomna till årsmöte 2022

När: 8 mars kl 19.00
Lokal: Balder i Kulturhuset (ingång Valhall)

Upplägg:

  • Sedvanliga årsmötesförhandlingar
  • Fika
  • Våtmarker och deras betydelse i vår natur, Hannes Byström håller ett föredrag om det.

Ansvarig: Kurt-Anders Johansson, 070-6301736

Välkomna!
Ingvar Fredriksson
Sekreterare

Filmen Om skogen visas i Skövde 23 nov 2021

Välkomna att se en av Sveriges mest aktuella naturfilmer – Om skogen

Den omdiskuterade Filmen OM SKOGEN visas med ett publiksamtal i Skövde
tisdagen 23/11 kl. 17.30 på biograf Odeon

>>> Fri entré

Filmens producent Ewa Cederstam närvarar i ett samtal med publiken,
ett samtal som handlar om skogsfrågan och hur det just nu ser ut i Sverige.

 

Anmäl ditt intresse till Caroline Karlqvist Studiefrämjandet caroline.karlqvist@studieframjandet.se

 

Trailer för filmen OM SKOGEN kan du se HÄR 

★★★★
”Om skogen sjunger de gamla trädens sång. Lågintensivt och välargumenterat filmiskt debattinlägg om rätten till gamla skogar” – DN

”Skogsindustrin vill få oss att tro att Sverige är grönare än nånsin. Stefan Sundström har sett en ny dokumentär som visar att påståendet inte alls stämmer.” –ETC

★★★★ 

Granskog till vänster, granplantage till höger.

OM SKOGEN – kampen om Sveriges sista naturskogar
De flesta är medvetna om att Amazonas och Borneos regnskogar skövlas, men få känner till att nästan alla Sveriges gamla naturskogar försvunnit. Den mycket uppmärksammade och omdiskuterade dokumentärfilmen OM SKOGEN visas under hösten med samtal runt om i landet.
Filmen visar hur skogsbruket i Sverige går hårt åt den äldre naturskogen med dess höga naturvärde och biologiska mångfald. Trots miljöcertifiering avverkas nu äldre naturskog som är satt i skydd. Dokumentären tar upp förutsättningar för hur en biologisk mångfald och ett hållbart skogsbruk kan se ut och ifrågasätter skogsbolagens tolkning av miljöhänsyn och kalavverkning som enda metod att hugga skog.
Filmen beskriver varför endast en mindre del av Sveriges ursprungliga skogslandskap finns kvar. Resten av våra skogar är numera ersatta av uppodlade skogsplantage, med snabbväxande monokulturer, dessa träd avverkas så fort de anses ha nått avverkningsmogen ålder.
Pressklipp, recensioner, radio och tv om filmen:

Höstvandring

Söndagen den 5 september är du varmt välkommen att delta på en vandring till Djupedalsgrottan.
Kontakta Ingvar Fredriksson för mer information,

mail: ingvar.fredriksson@telia.com
telefon: 0500-435541
mobil: 073-7273648

Kallelse till Årsmöte 2021

Välkomna på Skövde Naturskyddsförening årsmöte 2021

Datum: 23 mars
Tid: 19.00
Plats: Videolänk via Teams

Anmälan: Skicka din anmälan till Sofia Berg: a.sofia.berg@gmail.com. Ange din mailadress.
Vi kommer sedan återkomma med en videolänk via mail dagen innan årsmötet.

Vi kommer att lägga ut handlingarna till mötet löpande på denna sida.

// Styrelsen

 

Forskare visar på konsekvenser med den svenska skogsbruksmodellen

More of Everything – A film about Swedish forestry

I dagarna har en ny film/dokumentär släppts där svenska forskare intervjuas med avseende på den svenska skogsbruksmodellens (kalavverkningar) påverkan på klimat och skogsekosystemet.

Filmen visar att skogsnäringen spridit en alternativ fakta om att växande skog är uteslutande bäst som klimatåtgärd. Detta har dock inget vetenskapligt stöd, tvärtom så skapar dagens skogsbruk högre utsläpp av koldioxid än de samlade utsläppen från Sveriges biltrafik och flyg. Förklaringen till detta är att kalhyggen och avverkning av gammelskog ger stora utsläpp av inlagrad kol i marken (vetenskapligt bevisat från flera mätningar i Sverige och i andra länder).

Nyplantering på ett hygge kan efter 60 -100 år kompensera för kolet i de avverkade träden, vilket är en klen klimatåtgärd då vi lever i en klimatkris idag och behöver vidta åtgärder inom 10 år för att vända trenden.

Skogen blir vidare inte en kolsänka med dagens kalhyggesbruk då 80-85 % av de avverkade träden förbränns inom 1-5 år efter avverkning, dvs de går till kortlivade produkter och endast 16% av timmret används i långvariga byggkonstruktioner.

Se filmen som visar hur både klimat och biologisk mångfald kraftigt hotas av den svenska skogsbruksmodellen – modellen där hela skogar skövlas, markbereds och planteras med likgamla träd.

Klicka på bilden för att se filmen. Du kan välja undertexter på svenska, engelska och tyska.

 

 

 

Följ med på BioBlitz

Skövde naturskyddsförening anordnar nu en BioBlitz och du är varmt välkommen att vara med!

När: 13-14 juni 2020 -> var med under en stund, eller hela tiden, du bestämmer :)

Var: I och runt Ösan vid Fjället

INFORMATION OCH ANMÄLAN:

hannes.bystrom@gmail.com
skovde.naturskyddsforeningen.se