Vill du hjälpa till?

För att föreningen ska kunna bedriva ett aktivt natur- och miljövårdarbete krävs många enskilda medlemmars insatser.  Det finns många olika aktiviteter och vi skulle uppskatta din insats – allt från någon timma till mer.

Kan du tänka dig att göra en insats liten eller stor, nu eller senare, så vill vi att du kontaktar Ingvar Fredriksson, tel. 0500-435541 eller ingvar.fredriksson@telia.com eller någon annan i styrelsen.

Skulle du vilja göra en insats i föreningen som styrelseledamot? Kontakta valberedningen Jan Eric Fasth, 0708-249923, je.fasth@telia.com.

Till sist, att arbeta i Skövde Naturskyddsförening är både stimulerande och roligt och kan ge dig många trevliga stunder!

 

flickslända