Valberedningen

Är du intresserad av att sitta i vår styrelse och påverka miljö- och naturvårdsarbetet i Skövde? Hör av dig till valberedningen och presentera dig själv!
Vi har årsmöte under tidig vår och då kan nya ledamöter väljas in i styrelsen.

Valberedningen för Skövde Naturskyddsförening

Manne Ryttman, Skövde
070-3174552
E-post