Valberedningen

Är du intresserad av att sitta i vår styrelse och påverka miljö- och naturvårdsarbetet i Skövde? Hör av dig till valberedningen och presentera dig själv!
Vi har årsmötet under tidig vår varje år och då kan nya styrelseledamöter väljas in i styrelsen.

Valberedningen Skövde Naturskyddsförening

Christina Bjurström

Manne Ryttman