Valberedningen

Är du intresserad av att sitta i vår styrelse och påverka miljö- och naturvårdsarbetet i Skövde? Hör av dig till valberedningen och presentera dig själv!
Vi har årsmöte under tidig vår och då kan nya ledamöter väljas in i styrelsen.

Sammankallande
Manne Ryttman
070-317 45 52
E-post

Maria Bergsten
0500-43 08 23
E-post

Martin Brosser
072-511 60 11
E-post