Naturräddarkontot

Skövde Naturskyddsförenings naturräddarkonto är avsatt för inköp av mark med höga naturvärden. Syftet är att hindra exploatering eller felaktig användning av sådan mark.

Kontot startade våren 1993 och har sedan dess vuxit genom givmilda medlemmars välvilja. Mark är dyrt att köpa. Vårt första markinköp gjordes tillsammans med Falbygdens Naturskyddsförening.

Vi är tacksamma för ditt bidrag!

Bankgiro 5107-4094 eller Swish (QR-kod i menyn till höger), märk betalningen med ”naturräddarkonto”

 

DSC_0307