Naturräddarfonden

Skövde Naturskyddsförenings naturräddarfond är en fond för inköp av mark med stora naturvärden. Syftet är att hindra exploatering eller felaktig användning av sådan mark. Fonden startade våren 1993 och har sedan dess växt genom givmilda medlemmars välvilja. Mark är dyrt att köpa. Fonden växer med mellan 3000 och 5000 kronor per år.  Vi gjorde vårt fösta markinköp tillsammans med Falbygdens Naturskyddsföreningen.

Låt detta år bli ett år då fonden växer bra. Tänk på att vi är nästan 1000 medlemmar.

Tack på förhand.

Styrelsen

Bankgiro nr 5107-4094, märk talongen ”naturräddarfond”.

DSC_0307