Kontakta oss

Ordförande och postmottagare
Kurt-Anders Johansson, Henrik Gjutares gata 36 B, 541 45 Skövde,
0500-411780,  mobil 070-6301736,
Kurt-Anders Johansson

Vice ordförande
Manne Ryttman, Våmbsvägen 11, 541 33 Skövde, 070 – 317 45 52
Manne Ryttman

Sekreterare
Ingvar Fredriksson, Smyckevägen 7, 541 42 Skövde,
0500-435541, mobil 073-7273648,
Ingvar Fredriksson

Vice sekreterare
Sofia Berg, Källbacka 1, 54017 Lerdala, mobil 070-2234909
Sofia Berg

Kassör
Börje Fagerlind, Valtorp Junkergården 10, 521 96 Falköping, 070-894 69 86
Börje Fagerlind

Styrelseledamot
Jonas Andersson, Skövde
Jonas Andersson

Styrelseledamot
Ingegerd Karlsson, Klagstorpsvägen 26 B, 541 57 Skövde,
0500-433097,
Ingegerd Karlsson

Styrelseledamot
Rolf-Göran Carlsson, S Bergvägen 13, 541 31 Skövde,
0500-471411
Rolf-Göran Carlsson

Styrelseledamot
Lena Karlsson, Stora Björstorp 8, 541 92 Skövde, 0500-410302, 0708636337
Lena Karlsson

Revisorer
Marita Larsson, Rådmansgatan 23, 54145 Skövde,
0500-467162

Björn Spetz, Karl Johans gata 20, 541 44 Skövde,
0500-483121

Revisorssuppleanter
Björn Björnsson, Claesborgsvägen 7, 541 53 Skövde, 0500-411514
Bernt Blomgren, Rotegatan 9 B, 541 40 Skövde, 0500-485493