Styrelsen och kontaktuppgifter

Ordförande och postmottagare
Kurt-Anders Johansson, Henrik Gjutares gata 36 B, 541 49 Skövde
070-630 17 36
E-post

Vice ordförande
Jon Liljebäck, Axvall
073-554 40 84
E-post

Sekreterare
Ingvar Fredriksson, Skövde
073-727 36 48
E-post

Vice sekreterare
Eva Berglund, Skövde
070-520 08 78
E-post

Kassör
Börje H Fagerlind, Falköping
070-894 69 86
E-post

Styrelseledamot
Rolf-Göran Carlsson, Skövde
E-post

Styrelseledamot
Helena Enroth, Skövde
E-post

Styrelseledamot
Siv Hallnemo, Skövde
E-post

Styrelseledamot
Nils Lagerblad, Skövde
E-post

Styrelsesuppleant
Sara Lund, Skövde
E-post

 

Revisorer
Måns Hallberg, Skövde, e-post
Marita Larsson, Skövde

Revisorssuppleanter
Bernt Blomgren, Skövde
Cecilia Gillgren, Skövde