Öringsafari i Hjoån – ons 25 okt

Följ med oss under ytan. I höstmörkret har vi chansen att se de stora fiskarna som vandrar upp i Hjoån, från Vättern mot Mullsjön, för att leka. Vi får en guidad genomgång av öringens liv och leverne.

Gummistövlar och varm klädsel rekommenderas liksom ficklampa eller pannlampa.

Samling vid Billingehovs parkering för samåkning kl 18:00, eller på plats vid Grebbans kvarn i Hjo kl 19:00. Parkering sker så fall utmed Strömdalsvägen.

Avgift 100 kr per person. Föranmälan görs till Ingvar Fredriksson (073-727 36 48 eller ingvar.fredriksson@telia.com).

Varmt välkomna!

Klimatanpassning av Skövde – ons 4 okt

Klimatanpassning handlar om åtgärder för att samhället ska kunna klara av ett förändrat klimat. Vad händer till exempel om vi får en högre medeltemperatur? Kommer Skövde att översvämmas, blir det fler stormar och för varmt i äldreboenden? Vad kan man göra för att förebygga och minimera skador? Skövde kommuns miljöstrateg Sari Strömblad berättar om kommunens klimatprognoser och anpassningsarbete.

Vi bjuder på fika.

Tid: kl 18:30
Plats: Stadsbiblioteket, Skövde

Varmt välkomna!

 

Höstvandring i ett kamelandskap – lör 23 sep

Vi vandrar i ett kuperat och spännande landskap. Med start vid Varnhems klosterkyrka tar vi oss västerut genom dödisgropar och på åsryggar. En badsjö finns längs vägen om vädret är det rätta. Ca 5 km vandring. Ta med fika.

Guide: Siv Hallnemo (070-262 31 39)

Anmälan till Siv senast 22 sept

Varmt välkomna!

Week of action, klimatgruppen i SLA

Hög tid att agera för klimatet – Week of action, var rubriken på en insändare i måndagens SLA undertecknad av Naturskyddsföreningen, klimatgruppen i Skövde. V 38 vill över hundra gräsrotsrörelser och organisationer i Sverige uppmärksamma vikten av social och klimaträttvisa för att en framtid ska vara möjlig för kommande generationer och att det är bråttom att agera.
Artikeln byggde på de prioriterade utvecklingsmål som antogs av kommunfullmäktige i februari. Målen visar på ambitioner att nå målen enligt Parisavtalet men det vi saknar är konkreta åtgärder som gör det möjligt att uppfylla dem. Exempelvis ligger Skövde kommun på plats 222 av 290 när det gäller minskning av koldioxidutsläpp sedan 2015. Kommunen har haft en årlig minskning med i genomsnitt 1,3 % och med en liknande minskning når vi inte målen förrän efter 2060.
Vi påpekar också att förutom  åtgärder behövs mod och en tydlighet från kommunen att visa att även livsstilsförändringar behövs för en förändring mot planetens återhämtande.
Gå gärna in och läs om de aktiviteter som anordnas av Week of action och grupper/organisationer som stöttar aktionen. Även Klimatkollen.se är intressant läsning.

Pipistrellkväll 25 aug

Efter regnet igår blev det en fin och stilla kväll vid Paradissjön. Vi var sex personer som tog del av fladdermusexpert Petter Bohmans kunskaper och fick lära oss massor om dessa nattlevande djur – visste du till exempel att de är anatomiskt ganska lika oss människor, med lika många fingrar, tår, bröstvårtor och till och med tänder? Med hjälp av särskilda lätesdetektorer fick vi höra minst fyra olika arter: dvärgpipistrell, vattenfladdermus, nordfladdermus och större brunfladdermus. De första två kunde vi även se i pannlampans sken.

Fortsätt hjälpa Sveriges vilda bin med insatser i din trädgård – det ger resultat!

En tredjedel av Sveriges vilda bin är hotade. Därför har Naturskyddsföreningen sedan 2018 kampanjat för vilda bin genom att bland annat uppmuntra privatpersoner att sätta upp bihotell i trädgården, plantera bivänliga blommande ekologiska växter, eller sluta klippa en del av gräsmattan för att anlägga en äng. Nu visar flera studier att insatserna har gett resultat och att det är värt att fortsätta hjälpa bina.

Utan binas pollinering kan inte naturen blomstra. De är även viktiga för vår matproduktion, ungefär en tredjedel av all mat som produceras är till någon del beroende av insektspollinering och därför är det problematiskt att en tredjedel av Sveriges biarter är rödlistade.

Mindre åtgärder i din trädgård gör stor skillnad och nu visar flera studier att insatserna gett resultat för bina; fler bin över tid har observerats och en mer blommande trädgård. Bäst resultat har uppnåtts bland de som anlagt en äng med ett större antal blommande växtarter. Datan baseras på enkätsvar från de som gjort åtgärder i sin trädgård via Naturskyddsföreningens kampanj tidigare. Naturvårdsverket har också kunnat visa att insatser på andra platser gett resultat.

Vi hoppas att detta ger fler motivation att hjälpa Sveriges bin ytterligare. Det är viktigt att inte ge upp efter något år eftersom åtgärderna blir bättre över tid. Var med och stärk den biologiska mångfalden och få en vackrare trädgård på köpet!

Långhornsbi

Rapport från bioblitzen

Bioblitzen på Hökaberg den 17-18 juni samlade en skara på drygt femton entusiaster, ivriga att utforska naturens mångfald. Vädermässigt blev det väl inte riktigt som planerat. De närmaste veckorna inför evenemanget hade varit väldigt varma och torra, och visst var det torrt i markerna, såpass att det inte fanns något vatten att håva i. I början av natten drog det så in en förvisso efterlängtad regnfront, som gjorde att nattlysningen blev kortare än planerat och att hela söndagsprogrammet ställdes in.

Trots detta noterades inte mindre än 492 olika arter under bioblitzen – 212 insekter, 161 växter, 42 fåglar och lite annat. Många arter var nya för lokalen och drygt 40 hade inte tidigare rapporterats från Skara kommun. Särskilt roligt var fynden av de rödlistade arterna humlerotfjäril (NT), tornseglare (EN), stare (VU), grönfink (EN), nordfladdermus (NT), ängsnattviol (NT), backstarr (NT), vanlig backsippa (VU) och svinrot (NT).

Vandring i Bäckedalens NR – tis 16 maj

Vi tar en titt på det nybildade naturreservatet Bäckedalen. Här finns bland annat äldre lövskog och en betesmark som under lång tid stått obetad och vuxit igen men nu håller på att öppnas upp igen. Kanske får vi se några vildbin i de sandiga delarna av reservatet.

Vi går också en sväng till grannreservatet, Högsböla ängar.

Välkommen och ta gärna med fika!

Samling kl 18:00 vid parkeringen till Bäckedalens NR, vid sandtaget söder om Timmersdala. Koordinater till samlingsplatsen (WGS-84) 58.517095, 13.758013
Vid frågor kontakta Jonas Andersson, tel 070-509 86 25

Bivarg, en av invånarna i det gamla sandtaget