Vandring i Lycke-Lilla Höjen NR – lör 6 maj

Följ med oss ut bland gullvivor och blommande körsbärsträd, ackompanjerade av en sagolik utsikt.

Vi vandrar runt i det småkuperade landskapet i reservatets centrala del. Efter någon timme tar vi en fikapaus på något lämpligt ställe och beundrar de vackert blommande betesmarkerna runt omkring oss. Vi hoppas pricka in gullvivornas och körsbärsträdens blomning.

Medelsvår vandring, ca 3 km. Ta med fika. Vi ses där!

Samling kl 10:00 på parkeringen vid Lerdala kyrka.
Vid frågor kontakta Peter Nilsson-Stofkoper, tel 070-682 76 78

Rapport från geologivandringen 26 apr

Vi som bor vid foten av Billingen har ständigt mycket att upptäcka. Berggrunden från hundratals miljoner tillbaka ger förutsättningar för många källflöden och en rik flora. I norrläge, som på bilden, trivs mossan på en bergsbrant skapad när det bröts kalksten här vid Käpplunda gruva. Genom ett källflöde får mossan fukt samtidigt som kalk fälls ut i mossan – vi får ett förstenat vattenfall! Nära finns gamla kalkugnar och en skräpmark med tippmassor. Här har det vilda fått plats att vara, med stor biologisk mångfald både av fauna och flora.

Vi tog oss sedan ner mot Havstenasjön genom att följa källflöden – ömsom synliga och ömsom osynliga där de tar en genväg nere i marken. Havstenasjön är en vattenfylld dödisgrop, en närliggande är igenvuxen med mycket sälg. Den är också en fristad för betande vilda djur. Skrattmåskolonin i Havstenasjön underhöll oss och skyddar många andra fågelarter, däribland flera par svarthakedopping.

Centrumnära geologivandring – ons 26 apr

Välkommen på en vandring i Billingens branter där vi beundrar både stenformationerna och de djur och växter som trivs där. Mellan slalombacken och Havstenasjön finns mycket att upptäcka i vårtider. Spår efter istid och stenbrytning, förstenade mossvattenfall och intensivt fågelliv.

Ta med fika och gärna kikare. Väl mött!

Samling kl 18:00 vid parkeringen nedanför slalombacken.
Vid frågor kontakta Siv Hallnemo, tel 070-262 31 39

Skrivelse till kommunstyrelsen

Enligt den Energi- och klimatplan 2021–2030 som Skövde kommun antog år 2021 är en av de bärande delarna att utarbeta en färdplan med konkreta åtgärder. Som ett led i detta framgår också att en referensgrupp ska bildas, bestående av representanter från akademin, näringslivet och civilsamhällets organisationer, för att rekommendera åtgärder och analysera kommunens implementering av planen.

Mer än 18 månader efter att Energi- och klimatplanen klubbades har man ännu inte påbörjat arbetet med dess Färdplan och åtgärder, och någon referensgrupp har inte tillsatts.

Vid kvällens styrelsemöte skrev styrelsen för Skövde Naturskyddsförening under en skrivelse där vi uppmanar kommunstyrelsen att omgående påbörja arbetet med Färdplan och åtgärder och där vi önskar få delta med två representanter i referensgruppen.

 

Cykelfixarkvällen 12 apr

Cykeln har blivit allt viktigare som fordon. Att färdas med cykel är bra för miljö, klimat och hälsa. En cykel ska vara lätt att cykla på och vara trafiksäker. Detta var ämnet för den cykelfixarkväll som Skövde Naturskyddsförening anordnade tillsammans med Team Sportia.

Butikspersonalen berättade att det är viktigt att vårda och utrusta cykeln på rätt sätt. Att hålla kedjan och andra delar rena är viktigt, likaså att belysningen fungerar samt att reflexer finns fram, bak och även på sidan av hjulen. Vi fick också tips på skilda typer av däck samt hur punkteringar bör hanteras. Dubbdäck är det bästa för vintercykling. Cykelhjälmar med olika utformning visades.

Under kvällen berättade trafikingenjör Patrik Gustafsson från Skövde kommun om arbetet med att göra det lättare och trafiksäkrare för cyklister i Skövde kommun. Att cykla i Skövde är ett snabbt sätt att ta sig till jobb, skola eller nöjen. Avstånden är korta och via cykelvägarna tar man sig smidigare genom staden än med bil. Nyligen har kommunen satt upp skyltning med angivelse av hur lång tid det tar att cykla till olika målpunkter. På den nya cykelkartan finns stadens cykelleder markerade.

Erfarenheter av hur det är att cykla i Skövde utbyttes mellan deltagarna i fixarkvällen. Nu är det bara att plocka fram cykeln för utfärder i stan eller på landet eller fortsätta cykla för de som vintercyklar!

Insekter i vår närhet – ons 5 apr

Jon Liljebäck visar upp en exposé av den insektsvärld som finns att upptäcka i din närnatur. Välkommen på en bildvisning med kryp i alla färger, former och storlekar, och tips på hur du själv kan komma igång med att leta efter insekter.

Ännu en gång får vi meddela en lokaländring på grund av ombyggnationer i Kulturlabbet.

När: onsdag 5 april kl 18.30
Var: Studiefrämjandet, Gamla Kungsvägen 55 OBS: ändrad lokal!

Ängshumla

Föredrag som engagerade

Förra veckans föreläsning med Sebastian Kirppu var välbesökt, mer än 50 personer kom för att höra honom tala om svenskt skogsbruk. Trakthyggesbruket har varit förödande för den biologiska mångfalden i våra skogar. Sverige målar upp bilden av att vi sköter skogarna på ett hållbart sätt, men när det gäller hänsyn till skogens arter hör vi till de sämsta i klassen. Vi har idag en stor utdöendeskuld, många arter har försvunnit och fler kommer att försvinna på sikt. Klimatförändringarna och den biologiska mångfaldens minskning är två av de stora hoten mot mänskligheten.

Ordförande Kurt-Anders Johansson avslutade kvällen med att bjuda in till bildandet av en skogsgrupp i kretsen. Intresserade kan höra av sig till Kurt-Anders på 070-630 17 36.

Den svenska skogen – 70 år av kalhyggen

Skogsaktivisten Sebastian Kirppu från Malung kommer och berättar hur det är ställt med den biologiska mångfalden i skogen.

När: onsdag 22 mars kl 18.30
Var: Däldernas kapell, Kapellvägen 66 OBS: ändrad lokal!

Sebastian Kirppu är skogsaktivist och anställd skogsinventerare och skogsambassadör på organisationen Skydda Skogen, och en av Sveriges främsta kämpar för skogens biologiska mångfald. Han har bland annat varit sommarpratare i Sveriges Radio och medverkat i flera TV-program. År 2011 utsågs han till Årets Miljöhjälte av Världsnaturfonden WWF.

Missa inte detta tillfälle att få se och höra en av Sveriges främsta beskyddare av mångfalden i skogslandskapet!

Vi bjuder på fika.

Årsmöte 2023 – ÄNDRAD LOKAL

Välkomna till årsmöte 2023

När: onsdag 8 mars kl 19.00
Lokal: Däldernas kapell, Kapellvägen 66

Välkomna till Skövde Naturskyddsförenings årsmöte! Vi går igenom mötesförhandlingarna som brukligt är och avnjuter sedan en traditionsenlig semmeltårta.

Därefter visar Karin Cronholt fina naturbilder på temat ”Långt borta och nära – från Kina till Kinnekulle”.

Ansvarig: Kurt-Anders Johansson, 070-630 17 36

Väl mött!

Ätbart – flyttad programpunkt

Vi vill förtydliga att programpunkten Ätbart INTE går av stapeln 4 oktober som det står i det tryckta programmet. Denna programpunkt blev tidigarelagd till september och således har vi ingen aktivitet nu på tisdag, utan nästa aktivitet är höstbesöket på Hökaberg söndag 16 oktober.