Välkommen till Skaraborgs Naturskyddsförening Länsstämma

Årets länsstämma går av stapeln den 5 maj i Brännebrona (det gamla motellet vid E20 några km norr om Götene, numera vandrarhem och Polarfisk AB).

Program:

– Samling 09.30 med fika
– Stämmoförhandlingar 10.00 -12.30
– Lunch 12.30.
– Föredrag om Polarfisk och hållbarhet. Stefan Byman som berättar om företaget Polarfisks verksamhet med inriktning på hållbarhet.
– Vi avslutar med fika 15.00.

Lunchen består av fisk och skaldjur. 

Anmälan till Sofia Berg Tel. 070-2234909, epost: a.sofia.berg@gmail.com senast den 30 april.

Välkomna!

Kallelse Årsmöte 5 mars 2019

Vi vill redan nu påminna om vårt årsmöte 2019, Tisdag 5 mars kl 19.00!

Innehåll: Årsmöte och och bildvisning om Svalbard. Observera att vi (styrelsen) vid detta årsmöte kommer föreslå förändringar i föreningens stadgar.
Plats: Immanuelskyrkan, Kungsgatan 19. Församlingsvåningen.

Vi inleder med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Kretsen bjuder på kaffe med
dopp och en ”På spåret” tävling. Därefter visar Bengt-Åke Öhgren bilder
från Svalbard och berättar om klimatfrågan och isbjörnarna.

Varmt välkomna!

Ansvarig Kurt-Anders Johansson 070-6301736

Bildvisning 6 november flyttad till 13 november

Hej alla,

Den planerade bildvisningen 6 november är framflyttad till 13 november. Annars gäller samma tidslag och samma plats, dvs kl 18.30 på Norra Bergvägen 21.

Information om visningen:
Mellan himmel och jord
På upptäcktsfärd i min trädgård under de fyra årstiderna. Fåglar, blommor, insekter, svampar och allt vad det är. En bildkavalkad.
Bildvisare Börje Fagerlind, 070-8946986

Välkomna!

Naturskyddsföreningens synpunkter på Skanskas samrådsunderlag för tillstånd av ny täktverksamhet mm.

Skanska Industrial Solutions AB har startat processen med att söka tillstånd till täktverksamhet m.m. enligt 7 och 9 kap. miljöbalken
inom fastigheterna Skövde 4:15, 4:16 och 4:66 i Skövde kommun. I denna ansökningsprocess inkluderas tillståndsansökan om att bygga en ny lastbilsväg rakt genom riksintresset och Natura 2000-området Ryds ängar. Naturskyddsförningen i Skaraborg och i Skövde har som ett led i denna process lämnat in synpunkter på det avgränsningssamråd som Skanska upprättat. Ni kan läsa våra synpunkter HÄR. Självklart anser vi det helt oacceptabelt att anlägga en väg för tung trafik genom ett av Sveriges mest skyddade naturområden, något som också enligt Miljöbalken är förbjudet då detta kommer försvåra att upprätthålla eller skapa gynnsam bevarandestatus för områdets naturtyper och arter.