Påminnelse om våra aktiviteter

Vill du få en påminnelse om nästa programpunkt via e-post?

Via medlemslistan hos Riks har vi möjlighet att skicka ut meddelanden via e-post till kretsens medlemmar. Har du inte fått någon e-post från oss, saknar vi din aktuella e-postadress. För att vi skall nå dig och du vill ha det, måste vi ha din e-postadress. Meddela den i så fall snarast till Ingvar Fredriksson.