Studiecirklar 2017

Följande studiecirklar är ett samarbete mellan Skövde naturskyddsförening och Studiefrämjandet


 Ut i naturen, våren 2017
Naturutflykter i olika naturområden i Skövdes närhet. Vi ser på den biologiska mångfalden i dess olika former, växter, fåglar, mossor, lavar, insekter m.fl. och sätter i dem i ett ekologiskt samband med ekosystemtjänster. Vistelse i naturen är hälsobefrämjande. Inga krav på förkunskaper, ALLA kan vara med. Vi startar 170424 kl 18.30 på Billingehovs parkering, sedan går vi ut varje måndag under maj och juni. Studiecirkeln genomförs i samarbete med Studiefrämjandet. Ta gärna med vänner och bekanta för att öka naturkunskaperna i vackra miljöer.
Ledare Ingvar Fredriksson

Ut i naturen, hösten 2017
Innehåll som ovan (Ut i naturen, våren 2016). Vi träffas varannan söndagsförmiddag kl 09.00 under hösten på Billingehovs parkering. Start 170910.

Ut i naturen, vintern 2018
Innehåll som ovan. Vi träffas varannan söndagsförmiddag kl 09.00 under vintern på Billingehovs parkering. Start 180114.

Frågor och anmälan till cirklarna: Ingvar Fredriksson, tel 0500-435541, 073-7273648. ingvar.fredriksson@telia.com


Trollsländor i Skövdes närhet
Vi bekantar oss med insektsgruppen trollsländor, lär oss om deras levnadsbetingelser, lär oss vilka arter som finns i grannskapet, besöker olika våtmarker kring Skövde och ser vilka arter som finns där. Start med inomhusträff 25 april kl 19.00 i fågelklubbens lokal. N. Bergvägen 21. Ledare: Krister Dalgren, 0500-415245 och Ingvar Fredriksson, tel 0500-435541, 073- 7273648. ingvar.fredriksson@telia.com