Studiecirklar 2018

Följande studiecirklar är ett samarbete mellan Skövde naturskyddsförening och Studiefrämjandet


Ut i naturen, vintern 2018
Naturutflykter i olika naturområden i Skövdes närhet. Vi ser på den biologiska mångfalden i dess olika former, växter, fåglar, mossor, lavar, insekter m.fl. och sätter i dem i ett ekologiskt samband med ekosystemtjänster. Vistelse i naturen är hälsobefrämjande. Inga krav på förkunskaper, ALLA kan vara med. Ta gärna med vänner och bekanta för att öka naturkunskaperna i vackra miljöer. Vi träffas varannan söndagsförmiddag kl 09.00 under vintern på Billingehovs parkering. Start 180114.

Frågor och anmälan till cirklarna: Ingvar Fredriksson, tel 0500-435541, 073-7273648. ingvar.fredriksson@telia.com

Ut i naturen, hösten 2018
Innehåll som ovan. Vi träffas varannan söndagsförmiddag kl 09.00 under hösten på Billingehovs parkering. Start 180909.

Ut i naturen, vintern 2019
Innehåll som ovan. Vi träffas varannan söndagsförmiddag kl 09.00 under vintern på Billingehovs parkering. Start 190108.
Frågor och anmälan: Ingvar Fredriksson, tel, 073-7273648. ingvar.fredriksson@telia.com


Mossor för alla 2018

Vi träffas i vår ett antal gånger och lär oss så mycket vi hinner om mossor. Både ute i fält och inne under mikroskop. Har man tillgång till ett mikroskop är det bra om man kan ta med det, men även om man inte har något kan man vara med, vi delar på dem som deltagarna tar med. Vi startar med fyra tillfällen, och förlänger sedan eventuellt efter intresse. Vi startar tisdag 6 mars i naturlokalen, N Bergsvägen 21. Inga krav på förkunskaper, ALLA kan vara med.
Frågor och anmälan till Jonas Andersson, 070-5098625 eller andersson.jonas@hotmail.se.