Studiecirklar 2019

Följande studiecirklar är ett samarbete mellan Skövde naturskyddsförening och Studiefrämjandet


Ut i Naturen, våren 2019
Naturutflykter i olika naturområden i Skövdes närhet. Vi ser på den biologiska mångfalden i dess olika former, växter, fåglar, mossor, lavar, insekter m.fl. och sätter i dem i ett ekologiskt samband med ekosystemtjänster. Vistelse i naturen är också hälsobefrämjande. Inga krav på förkunskaper, ALLA kan vara med. Vi startar 29 april kl 18.30 på Billingehovs parkering, sedan går vi ut måndagar under maj och juni. Ta gärna med vänner och bekanta för att öka naturkunskaperna i vackra miljöer. Ledare Ingvar Fredriksson.
Denna studiecirkel fortsätter även under hösten innehåll som ovan. Vi träffas då varannan söndags förmiddag kl 09.00 med start den 8 september.
Frågor och anmälan till cirklarna: Ingvar Fredriksson, tel 0500-435541, 073-7273648. ingvar.fredriksson@telia.com