Ut i Naturen – vår 5 maj

UT I NATUREN, VÅREN 2014

–         en rapport från andra träffen 140505, Smedgården Ryd.

Mestadels klart, 6 grader, svag NV vind.

Denna lite kyliga vårkväll var vi 8 personer som mötte upp på Billingehovs parkering för en träff i cirkeln. Vi började med avprickning och genomgång av förra träffens rapport. Med anledning av att maskrosorna är apomiktiska, så kollade vi i gräskanten vid parkeringen efter olika underarter av maskros. Genast fann vi 4 olika, med tydliga skillnader. Hade vi letat mer, så hade vi funnit fler. Därefter satte vi oss i bilarna och for till dagens mål, som var Smedsgården i Ryd. Vi parkerade bilarna på den gamla, halvt igenvuxna parkeringen till dansstället Ryds loge. Logen hade sina glansdagar på 1970-talet. Ingen av deltagarna var bekant med dansstället, förutom jag.

Vi började dagens vandring på parkeringsplatsen, där vi slaghåvade i växtligheten efter insekter. I det kyliga vädret var det få insekter uppe. Det blev en del ändå, bl.a. några hårmyggor, några stritnymfer (nymf = unge till insekter som inte förpuppar sig, larv = unge till insekter som förpuppar sig), en ängsskinnbagge, en jordloppa, några parasitsteklar, några tripsar, en fästing och några spindlar. Växter vi såg här var stormåra, majsmörblomma, ängshaverrot, kirskål och ängsdagg-kåpa (med svanvingar).

Vandringen gick sedan på stigen ner mot Lunnahult. I kanterna såg vi lungört, vitsippa, skogsviol och vårfryle. Vårfrylen hade utvecklade frökapslar. Vi delade på dem och hittade fröna. När vi såg på dem, så fanns i en ända en ljus bildning, ett s.k. elaiosom. Det är en fettrik bildning som gillas av myror, som bär iväg med fröna och sprider dem. En bit ner i sluttning svängde vi av från stigen och gick in bland träden. Här växte massor, nästan monokultur av ramslök, som var i knopp. Det luktade lök när vi gick där. Vi kollade på ramslöken och flera av deltagarna plockade en påse med blad. Av en händelse fanns ett recept på ramslökssoppa med i min väska. Som enstaka växter såg vi här ormbär i blom, storrams, vätteros (parasit på hasselrötter) och skogsfräken (har grenade grenar och sporkapsel i toppen). Marken här var ganska blöt med utströmmande vatten. Vi trampade vidare och kom åter till stigen. I kanterna här såg vi vårärt vackert blommande, blad av stinksyska som vi luktade på, blommande harsyra, skogsviol, ekorrbär och i blötare områden fanns kabbelka blommande. Av ormbunkar såg vi stenbräken och en som vi tror var majbräken (hade dåligt utvecklade sporgömmen ännu). Av fåglar hörde vi koltrast, bofink, rödhake och stenknäck. På ett ställe låg flera träd ner, det såg ut som de var angripna av en svamp som orsakat röta på rötterna.

Vi gjorde en sväng mot söder och kom till en hage, där tog vi oss med viss möda över staket och kom in i hagen. Här mötte vi andra växter, såsom humleblomster, ängssyra, gullviva, mandelblom, vårbrodd, gråfibbla och ängsbräsma. I någon blomma hittade vi en växtstekel. I bottenskiktet var det gott om gräshakmossa. Vi drog oss upp på en kulle och där satte vi oss och intog vårt kvällskaffe. Här hördes en rödvingetrast. Efter kafferasten gick vi upp mot Smedsgården. Där fann vi vid en bäck bäckbräsma (mörka ståndarknappar). Längre upp hittade vi blåhallon (kallas ibland salmbär), sötvedel, gullris, blommande getrams, kummin, smultron, jordreva, jungfrulin och rödklöver. Vårlöken var i fröställning och även på dess frön såg vi elaiosom.

Sedan tog vi oss med möda ur hagen och kom in i ett kväverikare område med frodigare växtlighet. En starr vi kände igen här var vispstarr. Här tog vi fram ett tydstycke, som vi höll under en hasselbuske. Sedan tog vi en käpp och slog, bankade på grenarna och då föll det ner olika småkryp. Om det hade varit varmare, så hade vi säkert fått fler. Det var bl.a. grön bärfis, en bladbagge, en hornstrit, hårmyggor, spindlar och en växtstekellarv (hade mer än fem par gångvårtor, om det varit färre, så hade det varit en fjärilslarv).

Vi kom sedan åter till bilarna och konstaterade att vi sett en hel del. Temperaturen var nu nere i 4 grader, det nog ännu en natt med nattfrost. Det var så jag mindes utfärden. INGVAR

Kommentera

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.