Billingens riksintresse för naturvård vann över riksintresset för kalkstensbrytning!

Mark och Miljödomstolen i Vänersborg avslog Cementas ansökan om fortsatt brytning efter 2017.

Billingens platåberg hyser unika naturvärden och inte minst platsen för den utvidgade brytningen bidrar starkt till dessa naturvärden. Domen är ett led i att områdets fantastiska naturvärden bevaras och att naturliga spridningsstråk som finns utmed Billingens rika sluttningar kvarstår. Detta skapar ett livskraftigt band av livsmiljöer där arter kan fortleva i starka populationer.

Ett av skälen till att Cementas ansökan avslogs var att sökanden inte kunnat belägga att det inte sker någon påverkan av betydelse på Natura 2000-området Klasborg-Våmb till följd av verksamhetens aktuella eller framtida grundvattensänkning. Natura 2000 området ligger utanför brytningsområdet men kommer påverkas indirekt genom förändrade hydrologiska förhållanden samt att influensområdet för grundvattensänkning med stor sannolikhet sträcker sig in under Natura 2000 området (enligt yttrande från SGU). Däremot påstår Cementa själva att verksamheten inte riskerar påverka Natura 2000 området och att således ingen särskild prövning för detsamma behövs (enligt 7 kap 28 a-b §§ MB). Detta bidrar till att Cementas ansökan framstår som verklighetsfrämmande.

Sammanfattningsvis avslutar Mark och Miljödomstolen med att konstatera att vid intresseavvägningen enligt 3 kap 10 § MB,
så tillmäts riksintressena för naturvården och friluftslivet på platsen företräde framför riksintresset för kalkstensfyndighet. Cementas ansökan avslås alltså även på denna grund.

 

DSC_0442

Två individer av den rödlistade sexfläckiga bastardsvärmaren

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.